1. Úvod

Tieto Všeobecné zmulvné podmienky (ďalej len VZP) obsahujú podmienky používania služby, ktoré má užívateľ k dispozícii (ďalej len „Užívateľ“), dostupné na www.firstphone.sk (ďalej len „webová stránka“). Technické informácie potrebné na používanie tejto webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto VZP, sú uvedené na webovej stránke. Používaním internetovej stránky Užívateľ berie na vedomie a prijíma ustanovenia tejto VZP.

  1. POSKYTOVATEĽ SLUŽBY

Meno: FirstPhone s.r.o. org. zložka zahraničnej osoby

Sídlo: Sobieskeho 10, 943 01 Štúrovo

Poštovacia adresa: Sobieskeho 10, 943 01 Štúrovo

Meno zástupcu: FirstPhone s.r.o.

IČO: 51937786

DIČ: 2120835255

IČ DPH: SK2120835255

Banka: VÚB Bank

Číslo účtu: SK7602000000004097916354

E-mailová adresa: info@firstphone.sk

Tel. číslo: +421 910 666 296

  1. AKTIVITA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Veľkoobchod a maloobchod s mobilnými telefónmi, tabletmi, inými zariadeniami a príslušenstvom.

  1. POUŽÍVATEĽSKÉ PODMIENKY

4.1.       ZODPOVEDNOSŤ

Užívateľ môže používať Webovú stránku len na svoje vlastné riziko a súhlasí s tým, že Poskytovateľ služby nezodpovedá za žiadne majetkové alebo nemajetkové škody spôsobené použitím, spôsobené úmyselným alebo neúmyselným trestním činom.

Poskytovateľ služby vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie sa používateľov webovej stránky a že používateľ je výlučne zodpovedný za svoje správanie.

Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby práva tretích osôb alebo iné práva neboli priamo alebo nepriamo porušené používaním webovej stránky.

Poskytovateľ služby má právo na obsah (napr. Komentáre) sprístupnené Užívateľmi počas používania webovej stránky, ale nie je povinný ho overiť. Poskytovateľ služby je oprávnený, ale nie je povinný hľadať akékoľvek známky nezákonnej činnosti a za ne nepreberá žiadnu zodpovednosť.

Užívateľ berie na vedomie a akceptuje, že objednávky zadané na webovej stránke podliehajú platobným povinnostiam.

4.2.       AUTORSKÉ PRÁVA

Celá stránka (texty, obrázky, grafické prvky atď.) je chránená autorskými právami, preto je zakázané kopírovať, upravovať alebo distribuovať ich na komerčné účely!

  1. NÁKUP NA WEBOVEJ STRÁNKE

5.1     OBJEDNÁVACÍ PROCES

Webová stránka poskytuje produktovú prezentáciu a online objednávanie pre používateľov. Stránky môžete prehliadať pomocou položiek. Všetky produkty sú kategorizované.

Kliknutím na názov kategórie zobrazíte zoznam produktov. Ak sa všetky produkty v danej kategórii nezmestia na jednu stránku, môžete pomocou čísiel hladať medzi ďalšími stranamy. Podrobný produktový list je zo zoznamu produktov dostupný kliknutím na názov produktu. Nájdete tam rôzne údaje a ceny daného produktu.

Produkt je možné vyhľadávať podľa kľúčového slova na webovej stránke. Výsledky vyhľadávania produktov, ktoré vyhovujú vašim kritériám vyhľadávania, sa zobrazia v zozname.

Zvolený produkt je možné umiestniť do košíka pomocou tlačidla košík, požadovaný počet kusov je možné nastaviť vedľa tlačidla. Užívateľ môže skontrolovať obsah košíka pomocou položky Košík. Tu môžete zmeniť množstvo položiek, ktoré chcete objednať z produktu, ktorý ste pridali do košíka, alebo odstrániť položku. Kôš je tiež možné úplne vyprázdniť pomocou tlačidla Vyprázdniť košík. Kliknutím na tlačidlo Objednávka môže užívateľ pokračovať v procese nákupu. Ako druhý krok môžete sa prihlásiť, registrovať a nakupovať aj bez registrácie.

V prípade registrovaného a neregistrovaného nákupu musí Užívateľ poskytnúť nasledujúce informácie: e-mailová adresa, meno, telefónne číslo, fakturačná adresa a ak je iná, aj dodacia adresa. Okrem vyššie uvedených údajov je potrebné zadať aj heslo pri registrácii. Užívateľ môže byť informovaný o úspešnej registrácii e-mailom alebo na internetovej stránke. Užívateľ môže požiadať o zrušenie svojej registrácie e-mailom od Poskytovateľa služieb, v takom prípade sa musí znovu zaregistrovať na nový nákup. Používateľ je zodpovedný za uchovávanie prístupových údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za aktualizáciu svojich údajov a je povinný oznámiť Poskytovateľovi služieb, ak zistil, že jeho údaje boli zneužité treťou osobou. Ak ste zabudli heslo, môžete požiadať o nové heslo na svoju registrovanú e-mailovú adresu. V prípade, že sa Používateľ už predtým zaregistroval na webovej stránke, proces objednávky môže pokračovať zadaním jeho e-mailovej adresy a hesla.

Ako ďalší krok v objednávke musí Užívateľ pre seba vybrať vhodnú metódu platby a dodania.

Užívateľ môže použiť súhrnnú stránku na kontrolu všetkých údajov, ktoré predtým poskytli, údaje objednaných produktov a ich množstvá. V prípade chýb pri zadávaní údajov môžete zadané údaje opraviť. Ak nájdete všetko správne, objednávku môžete dokončiť Odoslaním objednávky. Potvrdenie objednávky dostanete na e-mail a taktiež na webovej stránke. Ak po zistení objednávky (napr. V potvrdzujúcom e-maile) zistí chybné údaje, musí to bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi služieb, najneskôr však do 24 hodín.

Bez ohľadu na zámer objednávky môže Užívateľ vstúpiť do položky menu, kde môže zmeniť informácie zadané pri registrácii, ako aj sledovať stav a podrobnosti danej objednávky.

            5.2      VIAZANOSŤ PONUKY, POTVRDENIE

Poskytovateľ služby informuje Užívateľa do 48 hodín od potvrdenia. Ak Užívateľ nedostane potvrdenie do 48 hodín, je užívateľ oslobodený od viazanosti ponuky a objednané produkty nemusia byť prevzaté. Potvrdzovací e-mail obsahuje počas nákupu zadané informácie, informácie o objednávke, meno a cenu daného zariadenia, metódy platby a prepravy, sériové číslo objednávky a uvedené poznámky Užívateľa. Informácie o zásobách zobrazené na webovej stránke majú len informatívny charakter. Pre bližšie informácie sa obráťte na náš zákaznícky servis. Za informáciách o zásobách, uvedených na web stránke, nenesieme žiadnu zodpovednosť

           5.3       ZLMUVA

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Podávanie objednávok sa považuje za elektronicky uzavretú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú služby elektronického obchodu a určité otázky súvisiace so službami informačnej spoločnosti, CVIII, 2001. Zmluva patrí do pôsobnosti nariadenia vlády č. 45/2014 (II.26.) O podrobných pravidlách pre spotrebiteľské a obchodné zmluvy a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83 / EÚ o právach spotrebiteľov.

Okrem automatického potvrdzovacieho e-mailu Poskytovateľ služby pošle Užívateľovi druhú e-mailovú správu (samostatný e-mail na prijatie) Užívateľovi do 2 pracovných dní, v ktorom Užívateľ akceptuje ponuku, a tým je objednávka prijatá.

           5.4       ZAOBCHÁDZANIE SA ZO ZMLUVOU

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetovej stránky sa nepovažuje za písomnú zmluvu, poskytovateľ služby ju neregistruje, následne nie je prístupná.

             5.5          FAKTÚRA

Poskytovateľ služby vystaví faktúru na papieri, ktorá je doručená Užívateľovi v balíku spolu s produktom. Ak si užívateľ vyžiada samostatnú faktúru za objednané produkty, musí byť pri objednávke uvedený v poli pre poznámky.

     5.0.6. PLATBA

            5.6.1. PLATBA S PREVODOM

Objednávku môžete zadať aj prostredníctvom platby vopred na nasledujúci bankový účet:

VÚB Bank

FirstPhone s.r.o.

11744034-24423591

Po prijatí kúpnej ceny môže byť výrobok prevzatý alebo dodaný.

           5.6.2. PLATBA NA DOBIERKU

V prípade doručenia kuriérom môže kuriér zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti.

           5.6.3. HOTOVOSTNÁ PLATBA V NAŠICH PREDAJŇIACH

Podrobný zoznam našich miest na vyzdvihnutie nájdete vo: FirstPhone Obchody

           5.6.4. PLATBA S BANKOVOU KARTOU V NAŠICH PREDAJŇIACH

V našich obchodoch je aj možná platba s bankovou kartou.

    5.7. PREVZATIE TOVARU, DOPRAVA

           5.7.1. GLS KURIÉRSKA SPOLOČNOSŤ

Prepravu vykonáva kuriérska služba GLS Slovakia v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.

Užívateľ môže ako miesto dodania zadať aj inú adresu, ako je fakturačná adresa. Ak ste to nezaznamenali, keď ste zadali objednávku, máte možnosť požiadať o zmenu v e-maili.

Poskytovateľ služby informuje Užívateľa e-mailom o doručení zásielky s kuriérom.

Ak doručenie zlyhá, kuriérska služba sa pokúsi doručiť balík na druhý deň. Ak sa to nepodarí, poskytovateľ služby zruší objednávku.

Užívateľ po prijatí tovaru preskúma, či je výrobok nepoškodený. Ak dôjde k zraneniu na obale, na výrobku, užívateľ môže požiadať kuriéra, aby urobil záznam, pretože po prevzatí výrobku od kuriéra alebo od podpísaní potvrdenia sa preberie množstvo a kvalita výrobku, čo znamená, že po doručení má užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy preto po odchode osoby, ktorá uskutočňuje dodávku, poskytovateľ služieb nebude schopný prijať kvantitatívne a kvalitatívne nároky následne.

Ak je obal alebo výrobok viditeľne poškodený v čase prijatia a škoda bola spôsobená pred prijatím tovaru, Poskytovateľ služby zabezpečí vrátenie alebo výmenu výrobku bezplatne. Poskytovateľ služby nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté po doručení.

Cena doručenia. Pri prevode alebo pri online platbe sa účtujú 3 eurá na prepravu. Pri platbe na dobierku sa účtujú za prepravu 5 eúr. Pri objednákach nad 100 eur, preprava je ZDARMA!

Dodacia lehota: 1-3 pracovné dni pre výrobky na sklade.

Ak nie je dohodnuté inak, Poskytovateľ služby bezodkladne (najneskôr do tridsiatich dní od uzatvorenia zmluvy) poskytne (bezodkladne) výrobok spotrebiteľovi. V prípade omeškania poskytovateľa služby je spotrebiteľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak to Poskytovateľ služby neuskutoční v dodatočnej lehote, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez dodatočného časového limitu, ak Poskytovateľ služby odmietol plniť zmluvu, alebo zmluva musela byť vykonaná v určenom čase plnenia - a nie inak - identifikovateľným účelom služby alebo iným spôsobom.

              5.7.2. DOPORUČENÁ POŠTOVÁ ZÁSIELKA (POD 60 EUR, PLATBA VOPRED)

Doručenie vykonáva slovenská pošta v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00. Služba je k dispozícii len pre platby vopred alebo online bankovou kartou za objednávky pod 60 eur.

Užívateľ môže ako miesto dodania zadať aj inú adresu, ako je fakturačná adresa. Ak ste to nezaznamenali, keď ste zadali objednávku, máte možnosť požiadať o zmenu v e-maili.

Poskytovateľ služby informuje používateľa e-mailom o balíku.

Ak doručenie zlyhá, pošta sa pokúsi doručiť balík na druhý deň. Ak sa to nepodarí, poskytovateľ služby zruší objednávku.

Užívateľ po prijatí tovaru preskúma, či je výrobok nepoškodený. Ak dôjde k zraneniu na obale, na výrobku, užívateľ môže požiadať poštu (pracovníka), aby urobil záznam, pretože po prevzatí výrobku od pošty alebo od podpísaní potvrdenia sa preberie množstvo a kvalita výrobku, čo znamená, že po doručení má užívateľ právo na odstúpenie od zmluvy preto po odchode osoby, ktorá uskutočňuje dodávku, poskytovateľ služieb nebude schopný prijať kvantitatívne a kvalitatívne nároky následne.

Ak je obal alebo výrobok viditeľne poškodený v čase prijatia a škoda bola spôsobená pred prijatím tovaru, Poskytovateľ služby zabezpečí vrátenie alebo výmenu výrobku bezplatne. Poskytovateľ služby nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté po doručení.

Cena doručenia: ZDARMA

Dodacia lehota: 1-5 pracovných dní pre produkty na sklade

Ak nie je dohodnuté inak, Poskytovateľ služby bezodkladne (najneskôr do tridsiatich dní od uzatvorenia zmluvy) poskytne (bezodkladne) výrobok spotrebiteľovi. V prípade omeškania poskytovateľa služby je spotrebiteľ oprávnený stanoviť dodatočnú lehotu. Ak to Poskytovateľ služby neuskutoční v dodatočnej lehote, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez dodatočného časového limitu, ak Poskytovateľ služby odmietol plniť zmluvu, alebo zmluva musela byť vykonaná v určenom čase plnenia - a nie inak - identifikovateľným účelom služby alebo iným spôsobom.

            5.7.3. NÁKUP OSOBNE V NAŠICH PREDAJŇIACH

Podrobný zoznam našich miest na vyzdvihnutie nájdete vo: FirstPhone Obchody

  1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE

6.1 POSTUP PRÁVA NA ODSTÚPENIE

Ustanovenia sa vzťahujú len na fyzické osoby, ktoré konajú mimo svojej obchodnej činnosti, samostatne zárobkovej činnosti alebo podnikania, ktoré nakupujú, objednávajú, prijímajú, používajú, oslovujú obchodnú komunikáciu, ponuku tovaru (ďalej len „spotrebiteľ“)

Zákazník ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom právo odstúpiť od kúpnej zmluvy ktorá bola uzatvorená na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Môžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy medzi dátumom uzavretia zmluvy a dátumom prijatia produktu.

Ak si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte predložiť jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (pošta, e-mail, fax), použitím kontaktných údajov uvedených v odseku 1 tejto VOP. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy priložený k potvrdeniu objednávky. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy včas, ak zašle svoje vyhlásenie o zrušení poskytovateľovi služieb pred uplynutím uvedenej lehoty.

Spotrebiteľ zodpovedá za preukázanie, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanoveniami uvedenými v odseku 5.

V oboch prípadoch Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí prijatie Odstúpenia Spotrebiteľa e-mailom.

V prípade písomného zrušenia sa považuje za potvrdené v lehote, ak spotrebiteľ zašle svoje vyjadrenie Poskytovateľovi služieb do 14 kalendárnych dní (aj 14. kalendárny deň).

V prípade zaslania poštou berie poskytovateľ do úvahy dátum zaslania, ako aj v prípade e-mailu alebo faxu. Pošta Spotrebiteľa bude odoslaná ako odporúčaná zásielka, aby sa preukázal dátum odoslania s dôveryhodnosťou.

V prípade zrušenia je spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný produkt poskytovateľovi služieb 1066 Budapest, Teréz krt. 8. FirstPhone - Mobil Plaza bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za splnenú, ak spotrebiteľ pošle výrobok (poštou alebo odovzdaný kuriérovi, ktorý si objednal) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie výrobku na adresu poskytovateľa služby znáša spotrebiteľ, pokiaľ sa podnik nezaviazal niesť tieto náklady. Poskytovateľ služby nebude schopný prevziať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie produktu nebudú v súvislosti s odstúpením od zmluvy spotrebiteľovi hradené žiadne ďalšie náklady.

Ak v prípade zmluvy o poskytnutí služby spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia, uhradí primerané náklady podniku počas vyrovnania.

Ak odberateľ odstúpi od Zmluvy, Poskytovateľ služby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od doručenia Vyhlásenia o zverejnení Spotrebiteľa, uhradí Spotrebiteľovi za akékoľvek protiplnenie vrátane nákladov na prepravu (doručenie), okrem prípadných dodatočných nákladov, ktoré vznikli Spotrebiteľovi. ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob dopravy, ako je najlacnejší spôsob dopravy poskytovaný poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služby je oprávnený zadržať vrátenú čiastku až do vrátenia produktu alebo ak spotrebiteľ neoveril, že ho vrátil: Poskytovateľ služby zohľadní skorší dátum.

Poskytovateľ služby uplatňuje rovnaký spôsob platby ako spôsob platby použitý v pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; V dôsledku uplatnenia tejto metódy refundácie nebude spotrebiteľ znášať žiadne dodatočné náklady.

Spotrebiteľ zodpovedá iba za znehodnotenie Produktu, ak nastal v dôsledku použitia nad rámec použitia potrebného na určenie povahy, vlastností a fungovania produktu.

Nesmiete uplatňovať právo na odstúpenie od zmluvy, ak spotrebiteľ použil výrobok mimo skúšobnej doby, najmä ak je objednaný produkt zaregistrovaný u výrobcu pre značky Apple a Samsung.

  1. ZÁRUKA

7.1.       ZÁRUKA

V prípade chybného výkonu Poskytovateľa môže Užívateľ uplatniť nárok voči podniku v súlade s ustanoveniami zákona V. z roku 2013 o Občianskom zákonníku.

V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Užívateľ, ktorý je oprávnený ako Spotrebiteľ, počas dvojročnej premlčacej lehoty odo dňa doručenia uplatniť svoje nároky na záruku na chyby výrobku, ktoré existovali v čase dodania. Okrem dvojročnej premlčacej lehoty už užívateľ nie je schopný vymáhať svoje záručné práva.

V prípade zmluvy neuzatvorenej so spotrebiteľom môže užívateľ uplatniť svoje nároky na záruku po dobu jedného roka odo dňa doručenia.

Užívateľ môže podľa vlastného uváženia použiť nasledujúce reklamácie: Môže požiadať o opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je splnenie požiadavky zákazníka nemožné alebo by zahŕňalo neprimerané dodatočné náklady pre spoločnosť v súvislosti s inými potrebami. V prípade, že Užívateľ nepožiadal o opravu alebo výmenu, alebo o ňu nemá nárok požiadať, môže Užívateľ požiadať o primerané dodanie protihodnoty alebo Užívateľ môže napraviť chybu na náklady Spoločnosti, alebo inak vypovedať Zmluvu.

Užívateľ môže tiež prejsť zo svojho zvoleného práva na záruku na iného, avšak náklady spojené s prevodom znáša Užívateľ, pokiaľ to nebolo odôvodnené alebo podnik neuviedol dôvod.

Používateľ je povinný oznámiť chybu ihneď po jej zistení, najneskôr však do dvoch (2) mesiacov od zistenia chyby.

Užívateľ môže uplatniť nárok na záruku priamo voči Spoločnosti.

V prípade chyby zistenej do šiestich mesiacov od ukončenia (tj dodania, prevzatia) sa predpokladá, že chyba bola prítomná už v čase vykonania, pokiaľ táto domnienka nie je nezlučiteľná s charakterom chyby alebo povahy výrobku. Poskytovateľ služby je oslobodený od záruky len vtedy, ak prevyšuje tento predpoklad, to znamená, že preukáže, že chyba výrobku vznikla po odovzdaní Užívateľovi. Na základe toho Poskytovateľ služby nie je povinný schváliť námietky Užívateľa, ak preukáže, že príčina poruchy je spôsobená nesprávnym používaním výrobku. Po šiestich mesiacoch ukončenia sa však dôkazné bremeno obráti, tj v prípade sporu musí Užívateľ preukázať, že chyba nastala v čase vykonania.

        7.2      ZÁRUKA VÝROBKU

Zodpovednosť za výrobok môže vzniknúť len v prípade chybného výrobku (výrobku). V tomto prípade sa Užívateľ považuje za Spotrebiteľa podľa vlastného uváženia v súlade s časťou 7.1. Môžete uplatniť svoje práva alebo nárok na záruku, ako je uvedené v bode.

Ako nárok na záruku na produkt môže používateľ požadovať opravu alebo výmenu chybného produktu.

Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti špecifikované v opise výrobcu.

Záruku na výrobok môžete uplatniť do dvoch (2) rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Na konci tohto obdobia stratí nárok.

Užívateľ môže uplatniť nárok na záruku na výrobok len voči výrobcovi alebo distribútorovi.

V prípade uplatnenia reklamácie výrobku musí Užívateľ preukázať chybu výrobku.

Výrobca (distribútor) je oslobodený od zodpovednosti za výrobky, iba ak dokáže, že:

-       výrobok nebol vyrobený alebo predávaný našim podnikom

-       chyba nebola rozpoznateľná v čase uvedenia na trh, podľa stavu techniky a technológie

-       chyba výrobku vyplýva z uplatnenia legislatívy alebo povinných regulačných požiadaviek

Výrobcovi (distribútorovi) stačí jedna z dôvodov na preukázanie výnimky.

V dôsledku rovnakej chyby nie je možné súčasne uplatniť nárok na záruku ani reklamáciu výrobku. V prípade účinného uplatnenia reklamácie výrobku môže však užívateľ uplatniť nárok na záruku na vymenený výrobok alebo opravený diel voči výrobcovi.

7.3 ZÁVÄZKY NA ZÁRUKU

V prípade tovaru dlhodobej spotreby uvedeného v prílohe k nariadeniu vlády je záväznou zárukou 1 rok, ktorý začína dňom dodania produktu spotrebiteľovi alebo jeho uvedením do prevádzky poskytovateľom služieb alebo jeho zástupcom. 

Oslobodenie od záväzku sa poskytne len vtedy, ak sa preukáže, že príčina chyby vznikla po uvedení do prevádzky.

7.4 KONTAK NA UPLATNENIE ZÁRUKY

Užívateľ môže potvrdiť svoje nároky na záruku na nasledujúcich kontaktoch:

Meno: FirstPhone s.r.o.

Poštovacia adresa: 943 01 Štúrovo, Sobisekheo 10.

Tel. číslo: +421 910 666 296

E-mail: info@firstphone.sk

  1. MOŽNOSTI ZMIEROVACIEHO KONANIA

8.1  MIESTO, ČAS A METÓDA STAŽNOSTÍ

Užívateľ môže podať sťažnosť týkajúcu sa činnosti produktu alebo poskytovateľa služby na nasledujúcich kontaktných údajoch

Meno: FirstPhone s.r.o.

Poštovacia adresa: 943 01 Štúrovo, Sobisekheo 10.

Tel. číslo: +421 910 666 296

E-mail: info@firstphone.sk

Poskytovateľ služby bezodkladne opraví ústnu sťažnosť, ak je to možné. Ak nie je možné sťažnosť okamžite napraviť z dôvodu povahy reklamácie alebo ak Užívateľ nesúhlasí s vybavovaním reklamácie, Poskytovateľ služby vykoná zápisnicu zo sťažnosti spolu s vecnou odpoveďou na sťažnosť na päť rokov.

Poskytovateľ služby odovzdá kópiu zápisnice Užívateľovi v prípade ústnej sťažnosti (v maloobchodných priestoroch), alebo ak to nie je možné, msí sa zaobchádzať dodržiavaním pravidlách písomnej reklamácie.

Poskytovateľ služby zašle kópiu zápisnice Užívateľovi najneskôr v tom istom čase ako vecnú odpoveď v prípade ústnej sťažnosti telefonicky alebo e-mailom.

Vo všetkých ostatných prípadoch Poskytovateľ služby koná v súlade s pravidlami písomnej reklamácie.

Poskytovateľ služby poskytne jedinečný identifikátor reklamácie zaznamenanej telefonicky alebo iným spôsobom komunikácie, ktorý následne zjednoduší vyhľadávanie sťažnosti.

Poskytovateľ služby odpovie na reklamáciu písomne do 30 dní. Podľa tejto zmluvy opatrenie znamená zasielanie odpoveďe na reklamáciu poštou.

Ak je reklamácia zamietnutá, Poskytovateľ služby informuje Užívateľa o dôvode odmietnutia.

   8.2 INÉ MOŽNOSTI ZMIEROVACIEHO KONANIA

V prípade, že počas rokovaní s Poskytovateľom služby nie je urovnaný spotrebiteľský spor medzi Poskytovateľom služieb a Používateľom, má Používateľ k dispozícii tieto možnosti:

Začatie konania zmierovacieho orgánu, ich kontaktné údaje:

Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika

Tel.: +421 905 528 477

E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu

Začatie súdneho konania

Platforma na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

  1. INÉ INFORMÁCIE

      9.1  VÝROBKY S OZNAČENÍM A+

Prostredníctvom našich webových stránok si môžete kúpiť výrobky za zvýhodnené ceny. Výrobky označené A + sú zariadenia v stave:

-       môžu mať minimálne poškodené obaly

-       vrátené z výberov

-       výkúpené spať, prakticky nové zariadenia

V mnohých prípadoch sa na výrobky značky A + môže vzťahovať záručná doba výrobcu (1-2 roky), ale môže sa uplatniť minimálne 1 rok (záruka FirstPhone), ktorá je uvedená na záručnom doklade.

9.2  VZP, ZMENY CIEN

Poskytovateľ služby v týchto VZP môže kedykoľvek zmeniť ceny výrobkov predávaných na Webovej stránke a iné uvedené ceny so spätnou účinnosťou, zmena nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na Webovej stránke a bude platná len pre transakcie po vstupe. Ceny nových zariadení zobrazené na webstránke zahŕňajú 20% DPH!

Pre zariadenia s A+ môže naša spoločnosť uplatňovať rozdielne daňové pravidlá. CXXVII z roku 2007 o DPH. (ďalej len „zákon o DPH“) do 213-227. § Daňové pravidlá podľa rozdielu možno uplatniť, ak zdaniteľná osoba poberá od osoby, organizácie alebo zdaniteľnej osoby, ktorá nie je povinná platiť daň, ktorá preberá daň z rozdielu na ďalší predaj.

Z technických dôvodov nie sme zodpovední za zle uvedené ceny na tejto webovej stránke.

Vyhradzujeme si právo stornovať objednávky zadané za zlú cenu po tom, čo bol Užívateľ informovaný. Pred objednaním sa obráťte na náš zákaznícky servis pre presné ceny!

Ceny na našich webových stránkach sa môžu príležitostne líšiť od cien v obchode.

9.3 TECHNICKÉ OBMEDZENIA

Užívateľ pri nákupe na webovej stránke si berie na vedomie možnosti a obmedzenia internetu, technický výkon a chyby. Poskytovateľ služby nenesie zodpovednosť za akúkoľvek poruchu v internetovej sieti, ktorá zabráni funkčnosti a nákupu webovej stránky.

9.4. PRAVIDLÁ O OCHRANE ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa služieb sú k dispozícii: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

  1.  GARANCIA

 10.1 ZÁRUKA VÝROBCU (1,2 ROKY ALEBO 3 ROKY)

V prípade záruky výrobcu sa na zariadenie vzťahuje celková záruka 1,2 alebo 3 roky v závislosti od výrobcu. V prípade zlyhania zariadenia môže byť zariadenie odoslané priamo do určených servisných stredísk výrobcu alebo do niektorého z predajní FirstPhone. Uvedená záručná doba sa vzťahuje len na hlavný kus, príslušenstvo (slúchadká, batéria, nabíjačka, zadný kryt atď.) sú 

Poistenie produktov

Preto ponúkame poistenie produktov ako jednu z našich služieb, ktorá vám pomôže pripraviť sa na nepredvídateľné, náhodné a nešťastné situácie.

Služba

Vyžiadajte si službu na našom webe a sledujte stav svojho zariadenia. Na používanie služby je potrebný užívateľský účet!

Osobný odber

Vezmite si svoju objednávku osobne v našom obchode alebo si ju objednajte doma.

Možnosti platby

Plaťte ľahko pomocou kreditnej karty. V prípade neúspešnej platby máte možnosť znova skúsiť objednávku.

Porovnanie: 0 ks výrobkov